MsSQL 2008 Veritabanı log dosyası boyutunu küçültme

Mssql 2008 sunucunuz üzerinde veritabanı log dosyalarınız zaman zaman sorgulardan dolayı istenilenden fazla büyüyebilir veya log dosyasına limit koyduğunuzda “The transaction log for database ‘veritabanıadı’ is full. To find out why space in the log cannot be reused, see the log_reuse_wait_desc column in sys.databases”şeklinde hatalar alabilirsiniz. Bu nokta  management studio ile aşağıdaki sorguyu query sekmesinden yazarak sorununuzu giderebilirsiniz.

USE veritabanıadı
GO
ALTER DATABASE veritabanıadı SET RECOVERY SIMPLE WITH NO_WAIT
DBCC SHRINKFILE(veritabanılogdosyası_log)
ALTER DATABASE veritabanıadı SET RECOVERY FULL WITH NO_WAIT
GO

MSSQL Server Tablo Güncelleme Hatası

MSSQL üzerinde aşağıdaki hatayı alıyorsanız yapıcağınız işlem oldukça basit, ilgili hatanın çözümü için sunucu tarafında değiş, istemci tarafında SQL Server Management Studio 2008 Express ‘de Menu >> Tools >> Options >> Designers >>  altında bulunan“Prevent Saving changes that require table re-creation sekmesindeki işareti kaldırmanız yeterli olacaktır.

“Saving changes is not permitted. The changes you have made require the following tables to be dropped and re-created. You have either made changes to a table that can’t be re-created or enabled the option Prevent saving changes that require the table to be re-created.”