Juniper ekipmanlarda NTP time out proleminin giderilmesi.

Juniper network ekipmanlarında ntp sunucusu tanımlaması yaptıktan sonra sistemin doğru saati gösterdiğini görüyorsanız ve yinede ntp durumunu doğrulamak istediğinizde “localhost: timed out, nothing received ***Request timed out” şeklinde hata alıyorsanız bunun tek bir nedeni var. Cihaz üzerinde daha önce loopback adresine uyguladığınız firewall kurallarından meydana gelmektedir. Bunun nedeni ise cihaz üzerinde show ntp associations ve show ntp status komutlarını kullandığınızda ntp servisine kendi üzerinden bağlamanya çalışması ve yazılan önceki filtrelerde bu izinlerin olmamasından dolayıdır.

[email protected]# run show ntp associations
localhost: timed out, nothing received
***Request timed out

{master}[edit]
[email protected]# run show ntp status
localhost: timed out, nothing received
***Request timed out

Sorunu gidermek için lo0 interface’ine bağlı olan firewall filtrenize loopback bacağında olan ip adresini yazarak izin vermek olacaktır.

set firewall family inet filter router-protect term ntp_izin from source-address 127.0.0.1/32
set firewall family inet filter router-protect term ntp_izin from protocol udp
set firewall family inet filter router-protect term ntp_izin from port ntp
set firewall family inet filter router-protect term ntp_izin then accept

[email protected]# run show ntp associations
remote refid st t when poll reach delay offset jitter
==============================================================================
*192.160.50.20 131.211.8.244 2 – 5 64 377 0.381 -0.111 0.530

[email protected]# run show ntp status
status=0644 leap_none, sync_ntp, 4 events, event_peer/strat_chg,
version=”ntpd 4.2.0-a Fri Oct 14 02:42:20 UTC 2011 (1)”,
processor=”i386″, system=”12.1R1.9″, leap=00, stratum=3,
precision=-21, rootdelay=62.423, rootdispersion=69.758, peer=3932,
refid=192.160.50.20,
reftime=d3e30246.cb3c0dbc Sat, Aug 25 2012 10:50:30.793, poll=6,
clock=d3e3026e.f0106199 Sat, Aug 25 2012 10:51:10.937, state=4,
offset=-0.111, frequency=-63.558, jitter=1.082, stability=0.002

0 Paylaşımlar