Netscaler’da Client isteklerini alternatif url’e yönlendirmek

Netscaler üzerinde çalışan Load Balance Servisiniz down veya pasif durumuna geldiğinde, ilgili ip adresine gelen istekleri farklı bir adrese yönlendirebilirsiniz. Genellikle site bakım çalışmalarında farklı url sayfalarına “http 302 redirect “yönlendirme yaparak sitenizde çalışma yapıldığına dair bir genel bildirim yapabilirsiniz. İlgili işlem için aşağıdaki örnek komut’u kullanabilirsiniz. İlgili satırda www.abc.com adresi pasif veya down duruma gelirse istekler http://www.bakim.com/yenileme adresine ulaştırılacaktır.

set lb vserver www.abc.com -redirectURL http://www.bakim.com/yenileme

0 Paylaşımlar