L3 vlan tanımlama işlemi

Ex serisi cihaz üzerinde farklı vlanlar yaratarak vlanların birbirleri arasında görüşmesini istiyorsanız L3 vlan yaratmanız gerekmektedir. Tanımlama işlemleri sırasında işleminde olduğu gibi iki adet vlan tanımlayacağız. Ardından muhasebe vlan’ı için 192.168.50.0/24 network aralığı, destek departmanı için 192.168.60.0/24 network aralığı tanımlayacağız.

Gelelim vlan yaratma işlemine… Muhasebe departmanı için vlan id numarası olarak 10, destek departmanı için 15 vlan idsi vereceğiz.

Muhasebe ve destek adında iki adet vlan yaratıp vlan numaralarını tanımlıyoruz.
[email protected]#set vlans muhasebe vlan-id 10
[email protected]#set vlans destek vlan-id 15

Yaratılan vlanları l3 olarak çalışabilmesi için aşağıdaki tanımlamaları yaparak ip tanımlamalarını yapacağız.

[email protected]#set vlans muhasebe l3-interface vlan.10
[email protected]#set vlans destek l3-interface vlan.15
-Muhase departmanı için ip tanımlamalarını yapıyoruz
[email protected]#set interfaces vlan unit 10 family inet address 192.168.50.0/24
-Destek departmanı için ip tanımlamalarını yapıyoruz
[email protected]#set interfaces vlan unit 15 family inet address 192.168.60.0/24

Vlanların yaratma işlemi ardından, hangi portlar üzerinde kullanımlası gerektiğini tanımlıyoruz.

-Sıfır ve Birinci portları muhasebe vlanına dahil ediyoruz.
[email protected]#set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family ethernet-switching vlan members muhasebe
[email protected]#set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family ethernet-switching vlan members muhasebe
-İkinci ve Üçüncü portları muhasebe vlanına dahil ediyoruz.
[email protected]#set interfaces ge-0/0/2 unit 0 family ethernet-switching vlan members destek
[email protected]#set interfaces ge-0/0/3 unit 0 family ethernet-switching vlan members destek
-commit komutu kullanarak tanımlama işlemini onaylıyoruz
[email protected]#commit