Junos – Web Erişim aktifleştirme

Selamlar

Junos çalışan bir network ekipmanı kullancaksanız ve cli’a pek hakim değilseniz aşağıdaki komutlar ile switch’i web arayüzü üzerinden erişebilir duruma getirebilirsiniz.

HTTP Port 80 aktif etmek;

set system services web-management http port 80
commit

HTTPS Port 443’ü aktif etmek;
set system services web-management https port 443
set system services web-management https system-generated-certificate
commit