MSSQL Server Tablo Güncelleme Hatası

MSSQL üzerinde aşağıdaki hatayı alıyorsanız yapıcağınız işlem oldukça basit, ilgili hatanın çözümü için sunucu tarafında değiş, istemci tarafında SQL Server Management Studio 2008 Express ‘de Menu >> Tools >> Options >> Designers >>  altında bulunan“Prevent Saving changes that require table re-creation sekmesindeki işareti kaldırmanız yeterli olacaktır.

“Saving changes is not permitted. The changes you have made require the following tables to be dropped and re-created. You have either made changes to a table that can’t be re-created or enabled the option Prevent saving changes that require the table to be re-created.”