uplink failure detection (UFD)

Uplink failure detection Junos 11.1 ile gelen Ex Serisi Switchlerde uplink portunda meydana gelebilecek sorun sonrasında down linklere müdahale edebilmek için meydana getirilmiş bir özelliktir. Bu özellik sayesinde yedekli çalışan sistemlerde veri akışının yönünü diğer ethernet portlarına kaydırarak devamlılığı sağlayabilmekteyiz.

Örnek verecek olursak günümüzde yedekli ağlarda, son cihazlar(Sunucular) direkt olarak iki adet farklı switch’e bağlı durumdadır ve bu bağlı olan portlara genelde aynı ip adresleri verilerek aktif ve pasif olarak kullanılmaktadır. Aktif port üzerinden veriler geçmekte olup, pasif port ise olası arızada devamlılığı sağlamak için beklemektedir. Fakat sunucu üzerindeki bu sistem aktif olan porta bağlı kabloda bir sorun olursa(Link down olursa) yükü diğerine aktarmaktadır. Fakat böyle bir durumda aktif port’un bağlı bulunduğu switch’in ana link’inde bir arıza meydana geldiğinde sunucu üzerindeki yedekli yapı bir işe yaramayacaktır. Böyle bir soruna maruz kalmamak için uplink failure detection (UFD) özelliğini kullanmak oldukça hayat kurtarıcıdır. Sistem özetle Switch’in uplink portunda fiziksel bir arıza meydana gelirse , down linkte bulunan ethernet portunu pasif duruma getirmeye yaramaktadır.

Ayrıca ilgili özelliği malesef RVI olarak tanımlanmış portlarda kullanılmamaktadır bunun dışında Aggregate portlarda da down link olarak tanımlama yapılamamaktadır.

Konfigürasyon adımlarında ise aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz

1-UFD için grup tanımlanır

[email protected]# set protocols uplink-failure-detection group ufd-test

2-) Grup içerisine monitor edilmesi gereken uplink port yazılır.

[email protected]# set protocols uplink-failure-detection group ufd-test link-to-monitor ge-0/0/0

3) Uplinkte sorun oluştuğunda pasif edilmesi gereken down link portu yazılır.

[email protected]# set protocols uplink-failure-detection group ufd-test link-to-disable ge-0/0/1

4 ) Konfig onaylanır

[email protected]# commit

Yapılan ayarların çalışırlığını kontrol etmek için ise aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz

1 )Uplink failure-detection duruma bakmak için aşağıdaki komut uygulanır.
[email protected]> show uplink-failure-detection
Group : ufd-test
Uplink : ge-0/0/0*
Downlink : ge-0/0/1*
Failure Action : Inactive

Aksiyon inaktif durumdadır. Herhangi bir port kapama işlemi yapılmadığını anlayabilmekteyiz.

Not:(*) Karakteri portların up olduğunu gösterir

2 ) Uplink portunu switch üzerinde test için pasif duruma getirilir.

[email protected]# set interface ge-0/0/0 disable
[email protected]# commit

3 ) Uplink failure-detection durumuna tekrar bakılır.
[email protected]> show uplink-failure-detection
Group : ufd-test
Uplink : ge-0/0/0
Downlink : ge-0/0/1
Failure Action : Active

Aksiyon durumu Aktive olarak değiştiğini gözlemlediğimizde problemsiz çalıştığını görebilmekteyiz.