Virtuozzo Container System Time değişikliği

Sanal Sunucu üzerinde saat ayar değişikliği yapmak istediğinizde “date: cannot set date : operation not permitted”  vb hata alıyorsanız Ana Vps Sunucu üzerinde yapılacak bir satır kodla sorunu çözebilirsiniz.  Ana Sunucu üzerinde yapılacak işlem şu şekildedir. Öncelikle hangi container üzerinde saat değişikliği için izin verileceğini belirlememiz gerekmektedir. vzlist -a komutu ile hangi container ID si üzeride işlem yapılacağını öncelikle bulmanız gerekmektedir. Bir sonraki adımda aşağıdaki kod yazılarak gerekli izin verilecektir.

vzctl set <veid> –capability sys_time:on –save